Giỏ hàng

[Suwon hot dần dần Lễ hội Ánh sáng: Di sản Văn hóa Nghệ thuật Truyền thông 2023 tại Suwon Hwaseong ]

[Suwon hot dần dần Lễ hội Ánh sáng: Di sản Văn hóa Nghệ thuật Truyền thông 2023 tại Suwon Hwaseong ]

Được tổ chức đến ngày 4 tháng 11

Diễn ra : 2 lần/ngày, 20 phút/lần

9:00-9:20 tối

9:40-10:00 tối

📍Địa chỉ: 경기 수원시 팔달구 남수동 152

Các bạn có thể lên naver để đặt vé dự sự kiện nha ^^