Giỏ hàng

[ Seoul - trượt tuyết tại công viên Ttukseom Hangang ~ ]

[ Seoul - trượt tuyết tại công viên Ttukseom Hangang ~ ⛄️❄️]

Trượt thúng chỉ với 6k ở Seoul

Thời gian: 09.00 - 17.00 (nghỉ trưa 12.00 - 13.00)

Phí vào cửa: 6.000 won

📍 Ga tàu điện ngầm Ttukseom Resort, Lối ra 2